10 Toes of the World

Uitgelicht

lluminati-insider klapt uit de school: ‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren.’

Zou de financiële ineenstorting onderdeel kunnen zijn van de Illuminati-agenda? Hoewel de financiële crisis ons veel kansen biedt om nieuwe keuzes te maken, is het altijd goed om te kijken of de machtselite voordeel heeft bij deze crash en of het zelfs onderdeel is van hun hoofddoel: één wereldregering.
Sinds enige tijd ben ik zeer onder de indruk van Svali. Deze Amerikaanse vrouw is binnen de Illuminati geboren, maar zij wist op 38-jarige leeftijd te ‘ontsnappen’. Momenteel komt er geen nieuws van haar kant en is zij ondergedoken, maar vorig jaar oktober schreef ze nog een stuk over de werkelijke reden van de economische crisis.

the illuminati must be destroyed

De illuminati moet vernietigd worden

Svali:  ‘De financiële ineenstorting is gepland.’

Het meerjarenplan van de machtselite

Een tijd lang dacht men dat Svali dood was, omdat er geen enkel teken van leven meer van haar werd vernomen. Maar gelukkig: Svali leeft nog! Ze leeft ergens veilig ondergedoken. WantToKnow-oprichter Fred Burks wees mij op informatie over deze fascinerende vrouw. Ze heeft een eigen weblog waarop ze heeft geschreven over haar leven binnen de Illuminati. Haar verhaal is ongelooflijk en ik kom er nog zeker op terug, maar voor nu wil ik het even houden bij haar visie op de economische crisis en het meerjarenplan van de machtselite.

Ik zie steeds meer de verbanden van dit soort kreten ‘Holbrooke waarschuwt voor aanslagen in Amsterdam’ of van een paar weken geleden: ‘Amsterdam ontsnapt aan grootschalige aanslag’ en wat Svali vertelt in haar blog over de economische crisis, wat in principe een voorbode is van iets groters.

Een fragment: ‘Het einddoel is niets minder dan de wereld regeren’

‘Elke groep heeft een doel en de illuminati vormen daarop geen uitzondering. Het is NIET hun uiteindelijke doel om zoveel mogelijk geld in hun bezit krijgen, maar geld  is wel een manier om het einddoel te verwezenlijken. Dit einddoel is niets minder dan de hele wereld te regeren. De Illuminati hebben een plan klaarliggen, dat veel lijkt op de vijf- en tienjarenplannen van de Sovjet Unie destijds. Dit is wat de Illuminati geloven en wat ze hun volgelingen leren als ‘religie’.’

De voorbereiding…

Net zoals ieder ander doel, moeten er eerst specifieke stappen ondernomen worden en zaken worden klaar gezet, zodat het uiteindelijke doel verwezenlijkt kan worden. De Illuminatie hebben de VS verdeeld in kleinere regio’s die vallen onder zeven hoofd-geografische regio’s. En iedere regio heeft ‘zenuwcentra’ of machtsbases voor regionale activiteiten. Iedere regio heeft locaties met daarin militaire compounds en bases, die zijn verborgen in afgelegen, geïsoleerde gebieden of op uitgestrekte enorme privé-landerijen.

Geplande ineenstortingen, allereerst: de financiële crisis

Deze bases worden ononderbroken gebruikt om generaties binnen de Illuminati te onderwijzen en te trainen in militaire technieken: gewone ‘hand-tot-hand’-gevechten, massacontrole, gebruik van allerlei wapens en alle andere aspecten van militaire oorlogvoering. Waarom? Omdat de Illuminati geloven dat onze overheid – zoals we die kennen, net zoals de overheden elders in de wereld – zijn gedoemd om in te storten. Dit zijn echter door de Illuminati geplande ineenstortingen. Deze zullen zich op de volgende manieren voordoen:

Algehele paniek wereldwijd

‘De Illuminati hebben allereerst de financiële ineenstorting van de wereldeconomie op de agenda staan, waarbij de grote depressie uit de jaren ‘30 op een picknick zal lijken. Deze crisis gaat zich voordoen door grote banken en andere financiële instellingen wereldwijd te laten manipuleren, door met aandelen en rentekoersen te manipuleren.

De meeste mensen zitten via bankkredieten en creditcardschulden, vast aan de federale regering,. De overheden zullen alle schulden onmiddellijk terugroepen, waarbij de meeste mensen niet in staat zullen zijn om deze schulden af te lossen en zullen daarom bankroet worden verklaard. Aangezien de Illuminati er sterk in geloven mensen onder controle te houden via financiële kanalen zal dit wereldwijd en tegelijkertijd voor grote algehele paniek zorgen.’

Machtsovername, regio voor regio

Vervolgens zal er – regio voor regio – een militaire machtsovername plaatsvinden, terwijl de overheid de noodtoestand uitroept en de staat van beleg afkondigt Er zal in de meeste steden totale paniek uitbreken en chaos en totale anarchie heersen. En op deze manier zal de overheid het vervolgens nodig achten om de in paniek geraakte burgers te controleren. Getrainde militaire leiders en de mensen onder hun leiding zullen wapens en groepscontrole technieken gebruiken om deze nieuwe controle-status af te dwingen. Uitgetreden Illuminatie-leden onder 36 jaar blijken keer op keer een gedegen millitaire opleiding te hebben gehad.

Natuurlijk zullen mensen die niet tot de Illuminatie behoren weerstand bieden, maar de Illuminatie-leden zijn hierop getraind en worden er nog steeds voor getraind, waaruit blijkt dat ze wel degelijk rekening houden met deze weerstand. Ze trainen hun leden in man-tegen-man-gevechten, massacontrole en indien noodzakelijk zullen ze er niet voor terugdeinsen om hele groepen te doden. De Illuminatie trainen hun mensen in het verwachten van elke mogelijke weerstand die denkbaar is als reactie op hun overname.

Meevechten & Mind-Control

Veel slachtoffers van mind-control zullen met tevoren ingebrachte, gebrainwashte codes worden geactiveerd om mee te vechten met de Illuminatie. Deze codes zijn bedoeld om een een volledig nieuw, Illuminati-loyaal presentatie systeem te introduceren. Gebroken codes die d.m.v. traumatische programmering zijn ingebracht, zullen worden gebruikt om een ‘niet-loyaal’-gedrag te elimineren.

In elk district zullen militaire bases opgezet worden. (Maar eigenlijk zijn deze er al, alleen zijn ze nog volledig aan het zicht ontrokken.) De komende paar jaren zullen ze bovengronds komen en onthuld worden. Elk district zal een regionale basis hebben, met een per regio aansprakelijke leider. Deze hiërarchie van overheersing komt dicht in de buurt van de huidige bedekte hiërarchie van Illuminati.

1% van de Amerikaanse bevolking: Illuminati

Toen ik ongeveer 5 jaar geleden de Illuminati verliet, maakte naar schatting 1% van de Amerikaanse bevolking deel uit van de Illuminati, had er bepaalde sympathie voor of was een Mind-Control slachtoffer (wat in hun ogen bruikbare mensen zijn). Hoewel dit misschien heel weinig lijkt, moet je je eens voorstellen dat 1% van de Amerikanen een expertise-training heeft gehad in het gebruik van wapentuig, groepscontrolel, gedrags- en psychische technieken, volledig bewapend is en gelinkt is aan paramilitairen groeperingen. En daarbij zijn deze mensen volledig gemotiveerd, volledig toegewijd aan hun taak.

De Illuminati zijn ervan overtuigd dat ze met gemak de overige 99% van de populatie aan kunnen, omdat het overgrote deel hiervan niet getraind is, of heel slecht getraind. Zelfs het lokale leger zal het moeten ontgelden, want de Illuminati zullen lokale celgroepen hebben met intensief getrainde leiders. Ze vertrouwen er ook op dat het ‘verrassingselement’ hen zal helpen tijdens de overname. Veel van de hoogste leiders binnen de Illuminati-milities zijn hoge officieren geweest binnen het Amerikaanse leger en weten vanuit die ervaring welke technieken het beste werken om een regio of district over te nemen.

In hun ogen zijn we ‘Domme makke schapen’

Na de militaire overname, zal het merendeel van de populatie de kans krijgen om of mee te werken aan de ‘Illuminati-zaak’ of om het af te wijzen. (Met als mogelijke straffen: gevangenschap, marteling, of zelfs mogelijk de dood). Deze mensen geloven er heilig in dat de ‘intelligente’ of verlichte Illuminati zijn geboren om over de wereld te heersen.

Ze zijn arrogant en beschouwen het merendeel van de populatie als ‘domme en makke schapen’, die eenvoudig te manipuleren zijn als hen sterk leiderschap wordt geboden, financiële hulp wordt geboden in een onstabiele wereldeconomie. Hun volslagen meedogenloosheid in combinatie met hun vermogen om deze agenda in te voeren, mag onder geen beding worden tegengewerkt.

De ‘verlossers’ van onze wereldeconomie

De illuminati bankpresidenten, zoals bijvoorbeeld de Rothschilds, de Vanderbilts, de Rockefellers, de Carnegies en de Mellons, zullen zichzelf bekend maken en de wereldbevolking aanbieden de in de afgrond stortende wereldeconomie te ‘redden’. Er zal een nieuw geldsysteem worden opgezet, dat is gebaseerd op het huidige internationale geldsysteem, en de Centrale Bank hiervan zal gevestigd wordt tussen Cairo (Egypte) en Brussel (België). Een ware ‘één-wereldeconomie’, die de één-wereldregering in het zadel zal tillen, zal dan realiteit zijn geworden…

Er staat meer op de Illuminati-agenda, maar dit is de basis; dit is de agenda waar de machtselite echt in geloven, waar ze op studeren en waar ze getraind worden. Ze zijn bereid hun leven te geven aan deze zaak, zodat de volgende generatie deze agenda kan voortzetten; ze geloven dit het erfgoed is van hun kinderen. Er is mij verteld dat mijn kinderen getuige zouden worden van deze overname, ‘ergens in de 21ste eeuw’…

Einde fragment.

Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ ?

Om het verhaal van Svali nog meer kracht bij te zetten en aan te geven dat er ook in onze media duidelijk signalen zijn dat onze overheid ons voorbereid op Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ zal ik de belangrijkste punten eruit lichten. Natuurlijk willen we allemaal mondiale financiële stabiliteit.

Volgens onze politieke leiders premier Jan Peter Balkenende en Wouter Bos (Minister van Financiën) is dit de beste oplossing: ‘Mondiale financiële stabiliteit is alleen mogelijk als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) grotere bevoegdheid krijgt. Zo kan het IMF veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit.’ Punt is dat de machtselite de bestaande structuren – zoals de VN waar het IMF en de Wereldbank onder vallen – zelf heeft opgericht.

Op haar blog zegt Svali daar het volgende over:

De VN zijn begin van de vorige eeuw opgezet om één van de grootste klifs te omzeilen, die ‘n één-wereldregering kan tegenkomen, wanneer de
Illuminatie een millitaire overheersing en dictatorschap willen vestigen. Haar agenda? Het wordt opgezet als een schaduwuitvoering, of een voorloper van de Hoogste Wereld Raad, die elke natie zal vertegenwoordigen.

De VN streeft hierbij officieel vrede na en wil millitaire en vredesmissies onder haar vlag brengen. Maar in werkelijkheid blijkt dat wanneer de VN deze rol krijgt toegewezen, de individuele slagkracht van afzonderlijke naties ernstig wordt verzwakt, wat hen ertoe brengt dat zij steeds meer gaan leunen op externe organisaties, zoals de VN. Hierdoor zullen zij steeds minder in staat zijn om zelfstandig weerstand te bieden als de coupe zal plaatsvinden.

‘Duistere krachten hebben geen macht over je tenzij…’

Snap je nu waarom ik het verband leg met de uitspraak van Holbrooke? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het lijkt erop alsof we  worden voorbereid en bang gemaakt. ‘Voorbereid’ zodat we straks klaar zijn om nieuwe plannen van de overheid te accepteren om bijvoorbeeld nog strenger op te treden tegen ‘terroristen’ ten koste van onze privacy.

’Bang gemaakt’ omdat angst altijd de manier is om mensen onder de duim te krijgen. Het maakt ons ’slaafs’, omdat we ons overgeven. Tenminste: als wij daarvoor kiezen. Het is belangrijk je te herinneren dat duistere krachten geen macht over je hebben, tenzij je hun de macht geeft.

Onze koningin en de 57ste Bilderberg Conferentie

Wat ik mooi vind aan het verhaal van Svali is dat ze ook vertelt op haar blog dat steeds meer mensen binnen de Illuminati naar het licht groeien, maar dat ze niet durven te ontsnappen. Ze hebben namelijk de macht om je alles, maar dan ook ALLES te ontnemen: gezin, geld, je complete identiteit…

Maar het feit dat er ook van binnenuit chaos ontstaat, dat is toch ergens hoopgevend? Maar laten we intussen kritisch kijken naar de wereld om ons heen en onszelf vragen blijven stellen. Want waarom staat koningin Beatrix bijvoorbeeld op de gastenlijst van de 57ste Bilderberg Conferentie, die in mei in het griekse Athene wordt gehouden? De Bilderberggroep is een geheim genootschap en belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheimen genootschappen genomen.

Of ze uiteindelijk slagen dat is een ander verhaal

Het is absoluut niet mijn bedoeling om je bang te maken. Dat wil Svali ook niet, zei zegt: “Of ze uiteindelijk echt zullen slagen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik hoop dat mensen zich gaan realiseren wat er aan de hand is en dat ze er wat aan gaan doen. Maar maak allereerst de start door je ogen hiervoor te openen.

We hebben het hier over mensen die schat hemeltje rijk zijn (ps: Het geschatte vermogen van de 300 rijkste families bedraagt: 1.000.000.000.000 dollar ofwel: duizend miljard dollar), het zal dus niet gemakkelijk zijn om hen te stoppen. Maar jullie moeten je realiseren hoeveel macht jullie hebben! Ik geloof in de kracht van het gebed. Dankzij mijn geloof in God ben ik nu veilig.”

Dat mag in haar positie inderdaad een godswonder heten…

Meer over Svali en haar openbaringen over de Illuminati:

Svali, een voormalig mind-control programmeur voor de Illuminati. Zij werd verzorgd vanaf haar geboorte om een sleutelrol te hebben in de Illuminati en werd in de jaren tachtig gedwongen om tegen haar wil in te trouwen met een generatiegenoot van de Illuminati. Zij hadden twee kinderen van dit huwelijk en ook zij groeiden op en werden gemarteld door de cultus totdat Svali de cultus verliet in de vroege jaren ‘90.

Mind-control

Mind-control

Zij werd verscheidene malen gewaarschuwd om haar verleden stil te houden. Ze heeft geschreven en gesproken over de cultus en haar activiteiten.

Momenteel, heeft de Illuminati stil en heimelijk hun overnameplan gevoed door hun infiltratie-doelen van:

1. De media
2. Het bankwezensysteem
3. Het onderwijssysteem
4. De overheid, beiden zowel lokaal als federaal
5. De wetenschap
6. De kerken

Zij werken er momenteel, en de laatste paar honderd jaar aan, om deze 6 gebieden over te nemen . Zij gaan niet naar een instelling, en zeggen „hallo, ben ik een lokale Illuminist, en ik zou uw bank willen overnemen”. In plaats daarvan, beginnen zij door het hebben van verscheidene mensen die in fondsen investeren over verscheidene jaren, geleidelijk aan meer en meer aandelen kopende in de bank (of andere instelling die zij wensen te controleren), tot zij een financiëel controlerend aandeel daarin hebben. Zij onthullen nooit openlijk hun agenda, of hun cultusactiviteiten, aangezien vaak zij amnestisch aan hen zijn.

Deze zijn wel gerespecteerde, „Christen“ lijkende bedrijfsleiders in de gemeenschap. Het beeld wat zij hebben in de gemeenschap is van het grootste belang voor een Illuminist; zij zullen er alles aan doen om een normale, gerespecteerde schijnvertoning te doen handhaven, en verachten openbaarmaking.

Op een leidende positie in een grote metropool, waarvan ik lid was, zaten er: een hoofd van de lokale kleine bedrijfskunde; een bestuursvoorzitter van een firma van de overheidsdefensie; een hoofd van een Christelijke school; een vice-burgemeester van de stad; een journalist; een verpleegster; een arts; een gedragspsycholoog, een Kolonel van het leger, en een bevelhebber van de marine. Iedereen behalve iemand van de bestaande kerkgenootschappen; allen waren wel gerespecteerd binnen de gemeenschap. GEEN van hen leek „kwaad“, of „gemerkt“.

Als u hen persoonlijk ontmoette, zou u waarschijnlijk onmiddellijk om het even welk van deze intelligente, mondige, sympathieke, zelfs charismatische mensen houden. Dit is hun grootste dekking, aangezien wij vaak het ‘grote kwaad’ verwachten om in ’slechtheid’ te verschijnen geleid door de media beeldvorming van het kwaad als oorzaak en veranderingen in het gezicht en gedrag van mensen, of ze ‘merken’ hen als de bijbelse Kaïn. Geen enkele van de Illuminist die ik heb gekend, had een onaardige, of kwaad verschijnende, rol in hun dagelijks leven, toch waren sommigen disfunctioneel, zoals het zijn van alcoholist. De dissociatie die de Illuminists drijft is op dit ogenblik hun grootste dekking voor het onherkend zijn. Velen, zo niet de meesten, van deze mensen zijn zich volledig onbewust van het grote kwaad waarin zij betrokken zijn gedurende de nacht.

Er zijn andere groepen die echt geen deel van de Illuminati zijn, maar de Illuminati is wel zich bewust van hen. De Illuminati is niet de enige groep die obscure praktijken volgt, of oude goden of demonen aanbidt. Zij moedigen scheiding aan tussen de verschillende groepen (verdeel en heers is een van hun regerende principes), en zijn niet bezorgd over de andere groepen. In plaats daarvan zullen zij ze vaak, indien mogelijk, verwelkomen onder hun paraplu. Dit is de laatste jaren meer en meer aan het gebeuren, zoals de Illuminati-zaak hun opleiding principes onderwijst, die als het beste door de meeste geheime groepen, in ruil voor loyaliteit aan de Illuminati worden beschouwd. Zij zullen hun trainers naar deze groepen sturen, en de trainers zullen aan de lokale regionale raad rapporteren.

In de politieke arena, zullen de Illuminists beide kanten van een wedloop financieren, omdat hun grootste stelregel is dat „uit chaos orde“, of van discipline, anarchie komt. Dat is waarom zij wapens verzonden naar beide kanten van de beide grote Oorlogen van de Wereld in deze eeuw en ze ook financierden. Zij geloven dat de geschiedenis een spel is, zoals schaak; dat slechts uit strategie, vechten, conflict, en het testen sterk te voorschijn kan komen. Ik ga niet meer met deze filosofie akkoord, maar eens deed ik het, met heel mijn hart.

Hopelijk, als deze mensen en hun agenda worden geopenbaard, zal de gewone man opstaan tegen deze voorgenomen overheersing die aangepraat wordt jegens een onvoorziene mensheid.

Svali’s strijd om vij te zijn van de Illuminati gaat door tot op de dag van vandaag. 16 later jaar, en vele mensen waren tot de conclusie gekomen dat Svali dood was. Ik las op één website zelfs dat zij was gestorven aan kanker en op een andere dat zij een hersentumor had. Daarom kom ik op dit moment met deze informatie over Svali en haar verblijfplaatsen.

Ik ben er zeker van Svali zou willen dat u weet dat de Heer Jezus Christus in staat is om hen te beschermen die van Hem zijn, tot hun benoemde tijd op aarde ten einde is gekomen. Ik spoor daarom iedereen aan wie dit bericht leest om de tijd waarin wij leven serieus te nemen en om zo veel als mogelijk is te doen om een relatie met Jezus Christus verkrijgen. De echte levende Christus, de Verlosser van de wereld. Zonder een relatie met Hem wordt het behoorlijk moeilijk  om in deze wereld van chaos te blijven bestaan. Ik spoor u aan om Hem te zoeken met heel uw hart.

Truth_will_Set_me_Free

De Waarheid zet je vrij!

OPROEP VOOR CHRISTENEN WERELDWIJD OM TE BIDDEN!

Ik roep alle Christenen op die van de Here Jezus houden om voorspraak te hebben namens Svali voor haar voortdurende veiligheid en verlossing. Ik vraag ook dat u zou willen bidden voor de redding en de verlossing voor haar familieleden.

Ik spoor alle Christenen aan om niet afhankelijk te zijn van hun eigen begrip over de timing van gebeurtenissen in de eindtijd, maar hun geloof volledig op God te zetten. Als wij ons vertrouwen in een opname zetten om aan de beproevingen te ontsnappen die op deze wereld komen, kunnen wij zeer teleurgesteld raken en van ons geloof af vallen. In plaats daarvan moeten wij opstaan en mensen tot onze Bron van sterkte, onze Rots leiden, zolang als wij hier mogen zijn aangezien velen zonder de Waarheid en het Licht van Jezus Christus zullen omkomen. Wij moeten voorbereid zijn om het Evangelie aan hen te brengen zodat zij deze vreselijke tijden die voor ons liggen, kunnen overleven en de eeuwigheid doorbrengen met ons in Zijn Koninkrijk.

Johannnes 16:33 – Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. – De Here Jezus Christus

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: