10 Toes of the World

april 20, 2009

Concentratiekampen, toen en nu

Het begrip concentratiekamp is niet iets uit een ver verleden. Concentratiekampen waren ook niet slechts voorbehouden aan Nazi’s, Sovjets of Noord-Koreanen, ook bijvoorbeeld Spanjaarden, Serviërs en Amerikanen kennen het gebruik van dergelijke kampen maar al te goed. Het grote verschil tussen een detentiekamp of gevangenis en een concentratiekamp is dat je in de laatste vastgehouden kan worden om hetgeen je bent in plaats van wat je gedaan hebt. In die zin loopt iedereen het risico om onder willekeurig welk bewind te verdwijnen. Zal het niet met zo’n vaart lopen denkt u? Nou dat kan men zich afvragen. Het is bijvoorbeeld een publiek geheim dat er onder auspiciën van de FEMA wetgeving in Amerika grote ‘opvangfaciliteiten’ zijn opgericht die men in een mum van tijd kan vullen met grote hoeveelheden mensen. Paranoïde zijn wil nog niet zeggen dat je niet gevolgd wordt.

Greetings from Camp FEMA

Greetings from Camp FEMA, coming to your city soon!

Hoe kon het dat tijdens de opkomst van de Nazi’s een heleboel Joden en andere ‘minderwaardigen’ zo rustig konden blijven zitten waar ze zaten, berustend in een vals idee dat ‘het allemaal wel mee zou vallen’. Al vanaf de vroege jaren ’30 waren er lieden die we tegenwoordig ‘alu-hoedjes’ (complot-denkers) zouden noemen die waarschuwden voor het naderende Nazi gevaar. Verhalen over de bouw van de kampen en een op handen zijnde massale vernietiging drongen bij de mensen niet door of werden domweg weggefilterd. Zelfs toen al lang duidelijk was dat deportaties niets met ‘relocaliseren’ te maken hadden hielden veel mensen de ogen stijf dicht en pakte keurig de koffers in om op ‘Befehl’ te verschijnen bij het station.

Nu een dikke 50 jaar later zijn het weer de ‘alu-hoedjes’ die waarschuwen voor een naderend onheil. Mensen zoals Alex Jones zien de opkomst van een ‘Nieuwe Wereld Orde’ onder de ‘democratische’ vuist van de Amerikanen. Berichten over ‘opvangfaciliteiten’ in Amerika zelf bereiken ons. De overheden sussen de boel en zeggen dat het slechts faciliteiten zijn om in geval van rampen ‘vluchtelingen te kunnen bergen’. De Amerikaanse overheid heeft daartoe zelfs een heuse dienst in het leven geroepen, de FEMA.

FEMA

FEMA

The Federal Emergency Management Agency, (Federaal Bureau voor Rampenbestrijding), of FEMA, is een agentschap van het United States Department of Homeland Security (DHS) binnen het “Emergency Preparedness and Response Directorate”. De doelstelling van de FEMA is het coördineren van de acties na een ramp die plaats heeft gehad binnen de VS en waarvoor de lokale autoriteiten niet over de benodigde capaciteiten beschikken. De gouverneur van de getroffen staat moet in een voorkomend geval de noodtoestand uitroepen en formeel aan de president verzoeken de FEMA en de federale regering actie te ondernemen. Eén van de belangrijkste taken van de FEMA ter plaatse is logistieke ondersteuning. Ook is de FEMA verantwoordelijk voor het verdelen van door de regering beschikbaar gestelde fondsen voor hulp en herstel voor zowel burgers als bedrijven. De FEMA laat op haar kosten ook lokaal personeel trainen in de VS en haar territorium. Aldus de formele uitleg.

Anderzijds, wie wat dieper kijkt ziet dat de FEMA in actie kan komen bij zowel buitenlandse als binnenlandse ‘dreiging'(niet nader omschreven). De FEMA kan en mag in die gevallen de Amerikaanse grondwet negeren en ook de president. In feite vormt de FEMA een schaduwregering die ieder ogenblik de touwtjes in handen kan nemen.Dat de FEMA als ‘rampenbestrijder’ en ‘instrument voor uw veiligheid’ ondanks hun opvang faciliteiten en miljoenen dollars faalde bleek wel toen orkaan Katrina verwoestingen aanrichtte in New Orleans. President Bush moest met de billen bloot en het falen van de hulpverlening door FEMA toegeven.

Met het startschot van Bush onder de noemer ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’ begon de propaganda-‘War on terror’. Het vijandbeeld werd gecreëerd en er begonnen mensen te verdwijnen in ‘gevangenissen’ zoals ‘Guantanamo Bay detention camp’. Volgens de Amerikaanse overheid zouden de gevangenen ‘krijgsgevangen’ zijn. Maar wie beter kijkt ziet dat de ‘gedetineerden’ niet onder internationaal toezicht staan. De regelgeving m.b.t. krijgsgevangen zoals opgetekend in de conventie van Geneve zijn niet van toepassing op de gevangenen van Guantanamo Bay. Amerika heeft daadwerkelijk god-weet-waar en zonder juridische tussenkomst mensen opgepakt als ‘terreurverdachten’ aangemerkt en in kampen zoals Guantanamo Bay opgesloten.

In 2006 kreeg Halliburton (o.a. ook leverancier van de huurlingen in Irak) een contract van het Amerkaanse Department of Homeland Security ter waarde van 385 miljoen dollar om op Amerikaanse bodem ‘Emergency internment camps’ te bouwen. Internering en doorvoerkampen dus voor ‘tijdelijke’ detentie. Maar detentie van wie eigenlijk? Onderzoek journalist Dave Lindorff schreef in ‘CounterPunch’ dat deze kampen ruimte bieden aan meer dan 400.000 mensen. Men schat het totaal aantal kampen in Amerika op 800.Buiten het bouwen van kampen enerzijds en de wetgeving zoals FEMA anderzijds bouwt de Bush regering nog meer wetten in. Zo is daar het herziene Insurrection Act (10. USC 331-335). Deze wet staat de Amerikaanse president toe om buiten het Congres om de binnenlandse strijdkrachten in te zetten om het ‘publiek te onderdrukken’ in geval van een nationale ramp, incident, gezondheidsprobleem of terreur aanval.

Maar ook buiten het Amerikaanse continent is Amerika actief. Zo zijn er naar is gebleken geheime CIA-gevangenissen in Europa. En hoewel we een topje van die ijsberg hebben gezien is het gissen naar de daadwerkelijke omvang.

Amerika rukt steeds meer op in Europa. Momenteel is het al zo dat in Antwerpse of Rotterdamse havens Amerikaanse douaniers controles uitvoeren op de doorvoer van goederen. Het zijn een eerste zichtbare voorzichtige stappen van een Amerikaanse overheidsdienst op buitenlandse bodem. Maar er is meer. In Europa doorgevoerde anti-terreurwetten zijn bijna zonder uitzondering allemaal opgedrongen door de Amerikanen. Anderzijds voelt Amerika zich niet gehouden aan de wet en regelgeving van het Internationaal gerechtshof en kunnen in die zin dus zo’n beetje alles doen en laten wat ze willen.

Langzaam maar zeker zien we de ontplooiing van een plan die de ‘alu-hoedjes’ van 50 jaar geleden ook al zagen. Een netwerk van kampen en geheime gevangenissen groeit, wetten worden gemaakt die het mogelijk maken om met ijzeren vuist te regeren en mensen in kampen te stoppen. Een vaag en breed vijandsbeeld onder de noemer ‘terrorist’ wordt zorgvuldig gecultiveerd en dat alles onder de drogreden ‘voor uw veiligheid en vrijheid’.

Bron: Grenswetenschap

Advertenties

1 reactie »

  1. […] elk district zullen militaire bases opgezet worden. (Maar eigenlijk zijn deze er al, alleen zijn ze nog volledig aan het zicht […]

    Pingback door Illuminati-insider klapt uit de school: ‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. « 10 Toes of the World — mei 14, 2009 @ 22:28 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: