10 Toes of the World

maart 24, 2009

Olie, dollars, zionisme en geo-politiek (de ware redenen achter de Irak oorlog)

Zo onderhand zal het tot de meeste mensen wel doorgedrongen zijn dat de oorlog tegen Irak, die in 2003 van start ging, heel andere oorzaken had dan het brengen van democratie en het verwijderen van een dictator. In dit artikel wil ik de ware redenen presenteren voor deze oorlog. Aan de basis van oorlog van 2003 tegen Irak liggen twee denktanken. De ene is de wel bekende PNAC (project for a new American century) denktank, een ander veel minder bekende denktank is een Israelische denktank genaamd ‘The study group on a new Israeli strategy’ die in 1996 een rapport uit brachten genaamd “A clean break”.
De belangrijkste spelers in dit verhaal zijn echter olie en de dollar of liever gezegd een combinatie van die twee.
De oorzaak van de tweede golf oorlog was een fatale cocktail van olie, dollars en zionisme…

pnac

Ondanks alle huidige commotie en economische problemen is de dollar is nog steeds de belangrijkste munteenheid in deze wereld. Twee derde van de wereld handels reserves bestaan uit dollars. De helft van de export in deze wereld vind plaats in dollars. Alle IMF leningen vinden plaats in dollars en misschien nog wel het belangrijkste, alle handel in olie vindt plaats in dollars. Je kunt op deze wereld geen druppel olie kopen of verkopen zonder de dollar.
In 1944 werden volgens de Bretton Woods overeenkomst 44 munteenheden gekoppeld aan de dollar die op haar beurt weer werd gedekt door goud reserves.
Na de tweede wereld oorlog was er van Europa economisch gezien weinig meer over. Door middel van het Marschall plan hielp Amerika Europa er weer bovenop maar profiteerde daar vooral zelf enorm van omdat bijna alle goederen die van het deels geleende geld werden gekocht uit Amerika kwamen. Ook kreeg Amerika door de Marschall hulp een enorme politieke invloed in Europa. Vanwege de steeds grotere overheidsuitgaven door de Korea en Vietnam oorlogen en het opvragen van goud voor dollars eind jaren 60 door o.a. Frankrijk, werd de goudstandaard onhoudbaar.
De dollar werd onder president Nixon in 1971 van de goudstandaard gehaald. Door de koppeling van de dollar aan de oliehandel was de dollar echter nog steeds zeer geliefd. Dat is decennia goed gegaan maar door de enorme Amerikaanse staatsschuld, het enorme tekort op de handelsbalans, het leegzuigen van de Amerikaanse vastgoed markt en de luchtbel van de Amerikaanse beurs is de dollar enorm over gewaardeerd geraakt en was een val van de dollar onvermijdelijk geworden.

Begin vorige eeuw, de periode van de opkomst van Standard Oil van John D. Rockefeller, kwam de meeste olie nog uit de Verenigde Staten. Bijna alle olie werd tot dan toe dus ook in dollars verhandeld. In de jaren 40 van die eeuw werd duidelijk dat de grootste olie bronnen buiten de V.S. te vinden waren. In landen als Saoedi Arabie, Iran, Koeweit en Irak werden enorme olie voorraden gevonden. Deze landen, die zich verenigden in de OPEC, wilden hun olie gaan verhandelen in hun eigen valuta.
De V.S. stak hier een stokje voor. Ze deden OPEC landen als Saudie Arabie een voorstel dat ze bijna niet konden weigeren. Alle olie moest in dollars worden verhandeld en in ruil daarvoor kregen OPEC landen wapens en militaire bescherming van de V.S. en werden de leiders van die landen in het zadel gehouden.
De winsten van de OPEC landen werden grotendeels weer geinvesteerd in de V.S. of op Amerikaanse bankrekening gezet.
Olie moest dus verhandeld worden in dollars. De V.S. konden die dollars bijna gratis drukken maar hoe kwam de rest van de wereld aan die dollars? Door handel met de V.S. in goederen en diensten. Een Duitse auto fabrikant verkoopt bijv. auto’s aan Amerikanen en krijgt daar dollars voor terug. Voor die dollars wordt dan o.a. weer olie gekocht van OPEC landen. De winst van die OPEC landen vloeit dan vervolgens weer naar de Amerikaanse Federale Reserve. Deze circulatie wordt de olie dollar recycling genoemd.
De Amerikanen hebben decennia lang van dit systeem geprofiteerd. Het probleem is echter dat de Amerikaanse import veel groter is geworden dan de export. Veel dollars vloeiden dus naar buitenlandse reserves. Aangezien de Amerikanen niet straffeloos maar dollars konden blijven drukken in verband met inflatie en dus dollars uit het buitenland moesten lenen nam de Amerikaanse staatsschuld enorm toe. Ook de enorme legermacht en de vele militaire missies van de Amerikanen deed die staatsschuld enorm stijgen.
De Amerikaanse staatsschuld bedraagt ongeveer 9 biljoen dollar en de totale schuld in de V.S. Bedraagt ongeveer 48 biljoen dollar. De Amerikanen geven ontzettend veel uit en sparen maar weinig. Eerst kopen en later betalen lijkt hun motto te zijn.
Een steeds groter deel van het geld van Amerikanen gaat op aan rente voor schulden.
Aantasting van het olie-dollar recycling systeem zou dan vervolgens de doodsteek zijn voor de Amerikaanse economie.

broken-dollar

Die aantasting kwam in november 2000 in de persoon van Saddam Hoessein. Saddam Hoessein was eerst jarenlang een trouwe bondgenoot van de V.S. tegen Iran aan wie ook wapens en gifgas werd verkocht. Later keerde Hoessein zich tegen zijn meesters toen hij Koeweit aanviel vanwege een dispuut over olie en grond in het grensgebied tussen Irak en Koeweit. Sindsdien werd Saddam een politiek onstabiele factor in de midden-oosten regio. Maar niet alleen politiek. Ook werd Irak een onstabiele factor op de olie markt. Er was geen constante aanvoer vanuit Irak wat teveel tot prijsschommelingen leide. Door de wurggreep van de VN sancties verslechterde de relatie tussen Irak en het westen met de dag. Saddam’s grootste zonde was echter de volgende…
Saddam Hoessein wilde de Iraakse olie gaan verhandelen in Euro’s. Ook werden contacten gelegd met Europeanen voor lucratieve Iraakse olie contracten. Dat deze stap naar de Euro de Irakezen geen windeieren legde bleek al snel.
In eerste instantie leek de overstap naar de Euro nogal kostbaar. Dit politieke statement zou de Irakezen veel geld kosten vanwege de toenmalige waarde verhouding tussen dollar en Euro. In een artikel van 16 februari 2003 constateerde de Engelse krant The Observer echter dat de overstap naar de Euro de Irakezen honderden miljoenen euro’s had opgeleverd vanwege de waardevermeerdering van de Euro ten opzichte van de dollar. Het VN voedsel voor olie reserve fonds was gestegen van 10 miljard dollar naar 26 miljard euro’s. Al met al geen slechte zet van good old Saddam.
Deze stap naar de Euro was natuurlijk een nagel aan de Amerikaanse doodskist en betekende het einde van Saddam Hoessein.
Een navolging van andere OPEC landen naar de Euro zou de doodsteek zijn voor de Amerikaanse economie. De inval in Irak was dus noodzakelijk om de zaken terug te draaien en tevens andere OPEC landen te waarschuwen om vooral niet dezelfde fout als Saddam te maken.
Agendapunt nummer 1 na de inval van 2003 door de Amerikanen was dan ook het terugdraaien van de verkoop van olie in Euro’s naar de dollar.

Tevens was de inval in Irak natuurlijk een tactische zet om controle over de olie velden van Irak te krijgen en die voorraden voor de neuzen van o.a. de Chinezen weg te kapen. Ook zijn de bezettingen van Irak en Afghanistan van Geo politieke tactische aard. Met de controle over Irak, Afghanistan en Pakistan kon de Verenigde Staten haar macht en controle vergroten over het midden-oosten en centraal Azie tegenover Rusland en China. Het veilig stellen van de Amerikaanse economische en militaire macht was dus prioriteit nummer 1 in de tweede golf oorlog.
Dit alles in overeenstemming met het Neo Conservatieve PNAC (project for a new American century) manifest uit 1997 dat ondertekend werd door bijna alle grote jongens, waaronder Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Perle en Scooter Libby, uit de Bush regering van 2000.
In het PNAC rapporten komt naar voren welke zaken de Verenigde Staten aan moet pakken om haar economische en militaire macht te behouden ten opzichte van andere grote concurenten (China/Rusland) in de wereld. Geo politieke oorlogsvoering met het oog op het veilig stellen van grondstoffen is 1 van de belangrijkste punten uit de rapporten.
In het PNAC rapporten werd gesproken over een Pearl Harbor achtige gebeurtenis die het Amerikaanse volk moest warm maken voor de PNAC plannen.
11 september 2001 was die Pearl Harbor achtige gebeurtenis en de PNAC motor kon gestart worden… Binnen no time werd Afghanistan aangevallen. Een normale reactie zo een groot politie onderzoek zijn geweest om de schuldigen van de aanslagen op 11 september voor de rechter te krijgen. In plaats daarvan werd een propaganda machine gestart die koste wat kost Irak en Saddam Hoessein aan de aanslagen moest linken.

Evenwijdig aan het PNAC plan liep het plan van de study group on a new Israeli strategy uit 1996. A clean break, a new strategy for securing the realm.
Deze groep van zionisten, waar we Richard Perle ook weer tegen komen, stelt dat Isreal een nieuwe situatie moet creeeren in het midden-oosten waardoor vijanden van Israel buiten spel worden gezet en een nieuwe en verbeterde relatie met de Verenigde Staten en Turkije moet worden opgebouwd om zo doende de veiligheid en belangen van Israel te waarborgen.

De hoofdpunten waren.
1 Het vergroten van de invloed op het Amerikaanse congres.
2 Een nieuwe tactiek ten opzichte van de Palestijnen.
3 Het destabiliseren en omverwerpen van regionale tegenstanders.
4 Hervorming van de Israelische economie.
5 Het zionisme weer nieuw leven in blazen.

Vele van deze punten lijken gerealiseerd te zijn. De invloed van de Joodse lobby op het Amerikaanse congres is enorm te noemen gezien het recente boek van Mearsheimer en Walt. Ook is de invloed op de Amerikaanse regering van de grotendeels Joodse Neo Conservatieven hier een voorbeeld van. Er is een nieuwe keiharde lijn gevolgd tegen de Palestijnen en de regionale tegenstanders zijn aangevallen (Irak, Syrie, Libanon, Iran) of verdeeld geraakt (Palestijnen) en het zionisme is weer nieuw leven in geblazen gezien de enorme steun van vele Christelijke westerlingen voor het zionisme.
De mensen van het Clean break rapport kunnen dus terugkijken op een geslaagde missie. Het is alleen de vraag of al deze ontwikkelingen op de lange termijn niet meer negatief zullen uitpakken, gezien de steeds groter wordende haat van de gedupeerde landen ten opzichte van de Israelisch…
De Israelisch lijken na het debacle in Irak, de mislukte aanval tegen Libie van vorig jaar en het maar voortduren van het conflict met de Palestijnen, achter het net te vissen.

Al met al een heel ander verhaal dus dan oorlog tegen het terrorisme, het verspeiden van de democratie en het verjagen van een dictator met massa vernietigings wapens…
Iran lijkt nu de volgende op het lijstje van de Neo Conservatieven. Iran heeft natuurlijk al ervaring met westerse inmenging als het om olie zaken gaat. In 1953 kwam operatie AJAX tot voltooiing. Deze operatie van de Amerikaanse en Britse geheime diensten leide er toe dat Mohammed Mossadegh werd afgezet via een coup. De Sjah van Perzie werd weer aan de macht geholpen en de olie winsten konden weer richting het westen vloeien. Wat had Mossadegh nu eigenlijk verkeerd gedaan? Hij had de Iraanse olie industrie genationaliseerd. Dit tegen het zere been van British Petroleum (BP)…
Dit lijkt verdacht veel op de situatie in het huidige Venezuela, waar Hugo Chavez de olie industrie grotendeels heeft genationaliseerd en de olie winsten ten goede van de vooral arme Venezolanen zelf laat komen. In 2002 werd tegen hem ook al een coup poging gedaan die echter jamerlijk de mist in ging.
Ook is Iran natuurlijk een machtsfactor in de regio en een vijand van Israel waardoor het land een sta in de weg is voor de geo-politieke doeleinden van de Verenigde Staten en Israel.
Iran en Venezuela spelen nu ook met de gedachte om hun olie te gaan verhandelen in Euro’s. Dit alles verklaart de enorme Amerikaans/Israelische propaganda tegenover deze landen en de grote steun binnen Amerikaanse politieke en evangelische kringen voor een in inval in Iran.

De rol van Nederland, Engeland en ander bondgenoten van de V.S. is in dezen natuurlijk ook zeer dubieus te noemen. Werd Balkenende voorgelogen door Bush en Blair of heeft hij zelf gelogen over de feiten rondom de zogenaamde aanwezigheid van massavernietigingswapens? Het lijkt sterk op het laatste. De Nederlandse inlichtingendiensten ware op de hoogte van het dubieuze niveau van de Amerikaanse inlichtingen. De Nederlandse regering heeft blijkbaar voor een duivels dilemma gestaan. Of het riskeren van verslechterde handels en politieke relaties met de Verenigde Staten of tegen beter weten in meedoen, hopen op een snelle afronding en profijt voor het Nederlandse bedrijfsleven in de vorm van allerlij lucratieve contracten in Irak…
Al met al niets om trots op te zijn en de hele affaire heeft eens te meer aangetoond dat het er met de Nederlandse democratie minder goed voorstaat dan wij misschien wel dachten. Het met allerlij middelen tegenhouden van een onderzoek naar de besluitvorming rondom Irak door de regering Balkenende en de recentelijke afwijzing van het referendum over de Europese grondwet zijn duidelijke aanwijzingen dat de Haagse elite liever haar eigen gang gaat zonder pottekijkers.

Al met al lijkt Amerika echter haar kaarten te hebben verspeeld en zal ze een andere koers moeten gaan varen om het schip nog voor een ramkoers te bewaren…
De wereld opinie heeft zich sterk tegen de Verenigde Staten gekeerd en het lijkt er sterk op dat steeds meer mensen doorhebben waar het in de wereldpolitiek en het globalisme allemaal om draait…
Het mode bewustzijn uit de jaren 90 lijkt plaats te maken voor een politiek bewustzijn. De westerse consumenten lijken langzaam wakker te worden uit hun kapitalistische schoonheids slaapje.
Actie is reactie in deze wereld. Je kunt als westerse samenleving niet straffeloos een imperialistisch spelletje spelen. Dat niet alle problemen op deze aarde veroorzaakt worden door het westen mag duidelijk zijn maar als de have-nots in deze wereld een tegen reactie geven dan moeten we misschien eerst eens in de spiegel kijken voordat we allerlij oorlogen beginnen en wetten aannemen die onze eigen vrijheid alleen maar beperken. Realistisch bekeken hebben we veel van de huidige problemen aan ons zelf te danken en is de kans op een terreuraanslag nog kleiner dan de kans dat we door de bliksem worden getroffen.
Angst is door de geschiedenis heen een wapen van overheden gebleken maar veel burgers geven blijkbaar uit angst graag hun vrijheid op voor een beetje schijnveiligheid.
Het is zeldzaam dat regeringen oorlogen ondernemen uit een vorm van altruisme. De werkelijke oorzaken van oorlogen hebben bijna altijd te maken met geld, grondstoffen en politieke machtsspelletjes.
Het is dus van het grootste belang voor onze maatschappij dat we goed geinformeerd worden over de werkelijke achtergronden van het nieuws…

“onderwijs en informeer de massa, zij is onze verzekering voor de voortgang van onze vrijheid”
-Thomas Jefferson-

Bron: http://derodepil911nieuwewereldorde.mysites.nl/mypages/derodepil911nieuwewereldorde/404699.html

Advertenties

1 reactie »

  1. […] fascist de wereld naar zijn voorbeeld wilde creëren, zijn naam George W. Bush, en zijn missie: The American dream. Wat houd deze droom in, nou dat is heel simplistisch: een wereldimperium die gebukt gaat onder de […]

    Pingback door Fascisme is herboren in Amerika « 10 Toes of the World — mei 30, 2009 @ 19:38 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: